Agenda

17 mei: Bestuursvergadering

9 juni: Toernooi om Kees Rekkers bokaal te Waalwijk
17 juni: Landelijk COVS veldvoetbaltoernooi te Rotterdam
25 juni: Zomer Kaartmarathon

8 september:Seizoensopening met barbecue

Overleg KNVB - COVS

De COVS en KNVB hebben 26 april jl. regulier overleg gehad over diverse zaken die met de arbitrage te maken hebben. Hieronder leest u het verslag van deze bijeenkomst.

Lees meer

Justin Goetzee verzorgt de clubavond van 25 april

Voor de clubavond van 25 april heeft het bestuur de algemeen directeur van NAC, Justin Goetzee, vast kunnen leggen. Wij hebben hem gevraagd om een presentatie te houden over de volgende onderwerpen:

  • Organisatiestructuur NAC: wat komt er kijken bij het leiden van een voetbalbedrijf?
  • Contractspelers: scouting, selectie, contracten, samenwerking Manchester City, eigen jeugdopleiding?
  • Samenwerking technisch directeur, trainer, Raad van Commissarissen, Algemeen Directeur? Wie is waarvoor verantwoordelijk?
  • Toekomstvisie korte en middellange termijn en sportieve ambities?

Lees meer

Voorstellen en vragen COVS groepen Zuid I

Na het wegvallen van de districten binnen de COVS hebben de groepen in enkele clusters overleg gevoerd, waarbij enkele maatregelen van de KNVB en de agenda voor de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering leidend zijn geweest. De vragen die wij gesteld hebben gaan over de manier waarop de spelerspassen moeten worden gecontroleerd en hoe de scheidsrechters dat in de praktijk moeten gaan doen en het door de KNVB aanbieden van scheidsrechterskleding met 20% korting maar dat alleen voor de hoogste groepen.

Lees meer

Algemene ledenvergadering van 7 maart

De ledenvergadering van 7 maart kende een goede opkomst en de aanwezige leden vonden dat het bestuur de vereniging op waardige wijze vertegenwoordigt en het te voeren beleid werd dan ook breed ondersteund. In zijn openingswoord keek voorzitter Cor Nagtzaam terug op een succesvol 2016, noemde hij de goed georganiseerde activiteiten en stond stil bij het overlijden van enkele leden en in het bijzonder bij oud bestuurder Ad Biemans.

Lees meer

Spelerspassen vanaf zaterdag niet meer verplicht

Zoals vermeld in het bericht over de introductie van het mobiel digitaal wedstrijdformulier, volstaat het vanaf aanstaande zaterdag (4 maart) tot en met het einde van dit seizoen – indien er geen geldige spelerspas beschikbaar is – ook om een officieel legitimatiebewijs of een verlopen spelerspas te tonen aan de scheidsrechter in het veldvoetbal. Ook kan een speler zijn spelerspas tonen via zijn eigen Wedstrijdzaken-app.

Lees meer

Mobiel digitaal wedstrijdformulier

Volgend seizoen stapt het amateurvoetbal over naar het mobiel digitaal wedstrijdformulier. Het invullen van het wedstrijdformulier zal vanaf dan uitsluitend met de Wedstrijdzaken-app op een smartphone of tablet gaan.

“Een mooie ontwikkeling voor ons amateurvoetbal. Ik denk dat iedereen blij is dat ook de wedstrijdformulieren de stap naar het digitale tijdperk hebben gemaakt”, zegt directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee. “Sinds dit seizoen wordt de app gebruikt in het zaalvoetbal en wordt er ook in het veldvoetbal mee getest. De resultaten en de ervaringen van voetballers, bestuursleden en scheidsrechters zijn zo positief, dat we nu hebben besloten om al met ingang van het volgende seizoen volledig over te gaan op het mobiele wedstrijdformulier.”

Lees meer

Verduidelijking spelregelwijziging amateurvoetbal

Tijdens de jaarlijkse vergadering van de Annual Business Meeting van de IFAB zijn mede op verzoek van nationale bonden, een aantal voorstellen gedaan om verduidelijkingen op de Spelregels aan te brengen. Hieronder worden alleen die verduidelijkingen weergegeven die belangrijk zijn voor en betrekking hebben op het Amateurvoetbal.

Lees meer

Ed Janssen: als een vis in het water

De Toss zat 29 november voor de verandering weer eens lekker vol bij de show die Ed Janssen te beste gaf. Er waren collega’s uit Roosendaal, Albert de Jong en Rian Voesenek waren uit Chaam en Baarle-Nassau  gekomen, Ton van Beek uit Rijen, Hans de Wild uit Dongen en Rob Luyken had een contigent clubscheidsrechters van Boeimeer meegebracht.

Lees meer

Wijziging spelregels amateurvoetbal

Vanaf het seizoen 2016/’17 is een groot aantal spelregels aangepast door de IFAB (de internationale spelregelcommissie van de FIFA). Deze wijzigingen kan je hier vinden. Hierover krijg je nog een toelichting tijdens de themabijeenkomsten aan het begin van het seizoen.

De KNVB heeft daarnaast besloten om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de internationaal geldende spelregels. Op basis hiervan heeft het bestuur amateurvoetbal besloten om twee uitzonderingen die tot op heden golden te laten vervallen, namelijk:

  1. De blessurebehandeling in de A-categorie
  2. Het tonen van de gele of rode kaart aan een teamofficial

Lees meer

Casino Bonus at bet365 uk