Agenda

25 maart: Pokertoernooi
25 maart: Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering COVS Nederland te De Bilt
28 maart: Clubavond

14 april: Paasbingo
19 april: Bestuursvergadering
21 april: Kaartavond
25 april: Clubavond

12 mei: Finale spelregelwedstrijd COVS te Eindhoven
17 mei: Bestuursvergadering
19 mei: Kaartavond

25 juni: Zomer Kaartmarathon

Voorstellen en vragen COVS groepen Zuid I

Na het wegvallen van de districten binnen de COVS hebben de groepen in enkele clusters overleg gevoerd, waarbij enkele maatregelen van de KNVB en de agenda voor de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering leidend zijn geweest. De vragen die wij gesteld hebben gaan over de manier waarop de spelerspassen moeten worden gecontroleerd en hoe de scheidsrechters dat in de praktijk moeten gaan doen en het door de KNVB aanbieden van scheidsrechterskleding met 20% korting maar dat alleen voor de hoogste groepen.

Lees meer

Algemene ledenvergadering van 7 maart

De ledenvergadering van 7 maart kende een goede opkomst en de aanwezige leden vonden dat het bestuur de vereniging op waardige wijze vertegenwoordigt en het te voeren beleid werd dan ook breed ondersteund. In zijn openingswoord keek voorzitter Cor Nagtzaam terug op een succesvol 2016, noemde hij de goed georganiseerde activiteiten en stond stil bij het overlijden van enkele leden en in het bijzonder bij oud bestuurder Ad Biemans.

Lees meer

Spelerspassen vanaf zaterdag niet meer verplicht

Zoals vermeld in het bericht over de introductie van het mobiel digitaal wedstrijdformulier, volstaat het vanaf aanstaande zaterdag (4 maart) tot en met het einde van dit seizoen – indien er geen geldige spelerspas beschikbaar is – ook om een officieel legitimatiebewijs of een verlopen spelerspas te tonen aan de scheidsrechter in het veldvoetbal. Ook kan een speler zijn spelerspas tonen via zijn eigen Wedstrijdzaken-app.

Lees meer

Mededelingen VCN - januari 2017

Toelating tot SOII en SOI

Vanuit verschillende delen van het land zijn er geluiden te horen geweest van scheidsrechters die zich hadden aangemeld voor een SOII- of SOI-cursus van de KNVB, maar vervolgens teleurgesteld werden door een afwijzing. Omdat dit soort teleurstellingen niet bevorderlijk zijn voor de motivatie van scheidsrechters die zich graag willen ontwikkelen, heeft de COVS vragen gesteld aan de KNVB over de eisen die worden gesteld aan deelnemers van deze cursussen. In hun reactie geeft de KNVB aan dat ze enigszins verrast waren door het hoge aantal aanmeldingen voor de cursussen en dat ze daarom scheidsrechters teleur hebben moeten stellen. Er zal nu aan de voorkant meer helderheid worden gegeven over de toelatingseisen. Daarbij zal de KNVB bij veel aanmeldingen als eerste de scheidsrechters een plek geven die één groep lager fluiten dan de groep waarvoor, om in aanmerking te komen voor promotie, de cursus met goed gevolg afgelegd dient te worden. Dat betekent dus dat scheidsrechters die in groep F fluiten en naar groep E willen promoveren (met goed gevolg afgesloten SOII is dan een voorwaarde) voorrang krijgen boven scheidsrechters die nog in groep G fluiten.

Lees meer

Mobiel digitaal wedstrijdformulier

Volgend seizoen stapt het amateurvoetbal over naar het mobiel digitaal wedstrijdformulier. Het invullen van het wedstrijdformulier zal vanaf dan uitsluitend met de Wedstrijdzaken-app op een smartphone of tablet gaan.

“Een mooie ontwikkeling voor ons amateurvoetbal. Ik denk dat iedereen blij is dat ook de wedstrijdformulieren de stap naar het digitale tijdperk hebben gemaakt”, zegt directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee. “Sinds dit seizoen wordt de app gebruikt in het zaalvoetbal en wordt er ook in het veldvoetbal mee getest. De resultaten en de ervaringen van voetballers, bestuursleden en scheidsrechters zijn zo positief, dat we nu hebben besloten om al met ingang van het volgende seizoen volledig over te gaan op het mobiele wedstrijdformulier.”

Lees meer

Verduidelijking spelregelwijziging amateurvoetbal

Tijdens de jaarlijkse vergadering van de Annual Business Meeting van de IFAB zijn mede op verzoek van nationale bonden, een aantal voorstellen gedaan om verduidelijkingen op de Spelregels aan te brengen. Hieronder worden alleen die verduidelijkingen weergegeven die belangrijk zijn voor en betrekking hebben op het Amateurvoetbal.

Lees meer

17 februari voorronde spelregelwedstrijd te Roosendaal

Omdat De Toss 17 februari al omgetoverd is tot een leuthuis voor het Nationaal Voetbalcarnaval van zaterdag 18 februari wordt de voorronde spelregelwedstrijd voor COVS teams uit het oude district Zuid I door de groep Roosendaal georganiseerd in Huis ten Halve (het vaste onderkomen van de groep Roosendaal).
Aan de voorronde in Roosendaal nemen 2 teams van Breda en De Langstraat en 1 team van Roosendaal deel terwijl in Eindhovende de andere voorronde gehouden wordt.

Lees meer

Kerstavond weer ouderwets gezellig

Hoewel de natuur in de war lijkt en het ‘s avonds nog rond de tien graden was, heerste er 17 december in De Toss een echte kerstsfeer. De mensen die de hele week voor in de weer zijn geweest om het clubhuis aan te kleden hadden eer van hun werk. De tafels stonden deze keer niet in blokken van 8 personen opgesteld maar er was vanwege de vele gasten gekozen voor 2 lange tafels van 10 man en 6 tafels van 6 man. Bij het binnenkomen vielen direct de gloednieuwe donkerrode fonduepannen op de tafels op.

Lees meer

Ed Janssen: als een vis in het water

De Toss zat 29 november voor de verandering weer eens lekker vol bij de show die Ed Janssen te beste gaf. Er waren collega’s uit Roosendaal, Albert de Jong en Rian Voesenek waren uit Chaam en Baarle-Nassau  gekomen, Ton van Beek uit Rijen, Hans de Wild uit Dongen en Rob Luyken had een contigent clubscheidsrechters van Boeimeer meegebracht.

Lees meer

Wijziging spelregels amateurvoetbal

Vanaf het seizoen 2016/’17 is een groot aantal spelregels aangepast door de IFAB (de internationale spelregelcommissie van de FIFA). Deze wijzigingen kan je hier vinden. Hierover krijg je nog een toelichting tijdens de themabijeenkomsten aan het begin van het seizoen.

De KNVB heeft daarnaast besloten om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de internationaal geldende spelregels. Op basis hiervan heeft het bestuur amateurvoetbal besloten om twee uitzonderingen die tot op heden golden te laten vervallen, namelijk:

  1. De blessurebehandeling in de A-categorie
  2. Het tonen van de gele of rode kaart aan een teamofficial

Lees meer

Casino Bonus at bet365 uk