Agenda

26 september: Clubavond met spelregels

10 oktober: Clubavond in het kader van de week van de scheidsrechter
20 oktober: Kaartavond
28 oktober: Pokertoernooi

17 november: Kaartavond
21 november: Clubavond

8 december: Najaarsbingo
16 december: Kerstavond
27 december: Kaartmarathon

Seizoensopening opnieuw een gezellige happening

De seizoenopening van vrijdag 5 september was er ondanks het tegenvallende weer een om in te lijsten. Voor het derde opeenvolgende jaar opnieuw meer deelnemers waarbij we dit jaar de negentig net niet haalden maar dat wordt dus het streven voor volgend jaar.

Lees meer

Spelregelwijzigingen per 1 juni 2017

Met ingang van seizoen 2017/’18 is een aantal spelregelwijzigingen doorgevoerd door de International Football Association Board (IFAB). De spelregelwijzigingen zijn per 1 juni 2017 van kracht.

Kijk verder voor alle informatie zodat je straks goed voorbereid aan het seizoen kunt beginnen. Naast de Nederlandstalige versie van de spelregels veldvoetbal is er een kort overzicht te vinden van de spelregelwijzigingen en de praktische richtlijnen voor officials.

Lees meer

NK 7 tegen 7 veldvoetbal in Rotterdam

Breda wint sportiviteit prijs

Op Zaterdag 17 juni 2017 zijn we met de COVS Breda naar Rotterdam geweest voor de Nederlandse kampioenschappen veldvoetbal 7 tegen 7. Organisatie was in handen van Rotterdam en voor het eerst was gekozen voor 7 tegen 7 op half veld. Uit heel Nederland reisde men af naar het Excelsior stadion, voor mij nog steeds Woudenberg, maar dit heeft intussen een commerciële naam.

Lees meer

Overleg KNVB - COVS

De COVS en KNVB hebben 26 april jl. regulier overleg gehad over diverse zaken die met de arbitrage te maken hebben. Hieronder leest u het verslag van deze bijeenkomst.

Lees meer

Voorstellen en vragen COVS groepen Zuid I

Na het wegvallen van de districten binnen de COVS hebben de groepen in enkele clusters overleg gevoerd, waarbij enkele maatregelen van de KNVB en de agenda voor de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering leidend zijn geweest. De vragen die wij gesteld hebben gaan over de manier waarop de spelerspassen moeten worden gecontroleerd en hoe de scheidsrechters dat in de praktijk moeten gaan doen en het door de KNVB aanbieden van scheidsrechterskleding met 20% korting maar dat alleen voor de hoogste groepen.

Lees meer

Algemene ledenvergadering van 7 maart

De ledenvergadering van 7 maart kende een goede opkomst en de aanwezige leden vonden dat het bestuur de vereniging op waardige wijze vertegenwoordigt en het te voeren beleid werd dan ook breed ondersteund. In zijn openingswoord keek voorzitter Cor Nagtzaam terug op een succesvol 2016, noemde hij de goed georganiseerde activiteiten en stond stil bij het overlijden van enkele leden en in het bijzonder bij oud bestuurder Ad Biemans.

Lees meer

Spelerspassen vanaf zaterdag niet meer verplicht

Zoals vermeld in het bericht over de introductie van het mobiel digitaal wedstrijdformulier, volstaat het vanaf aanstaande zaterdag (4 maart) tot en met het einde van dit seizoen – indien er geen geldige spelerspas beschikbaar is – ook om een officieel legitimatiebewijs of een verlopen spelerspas te tonen aan de scheidsrechter in het veldvoetbal. Ook kan een speler zijn spelerspas tonen via zijn eigen Wedstrijdzaken-app.

Lees meer

Mobiel digitaal wedstrijdformulier

Volgend seizoen stapt het amateurvoetbal over naar het mobiel digitaal wedstrijdformulier. Het invullen van het wedstrijdformulier zal vanaf dan uitsluitend met de Wedstrijdzaken-app op een smartphone of tablet gaan.

“Een mooie ontwikkeling voor ons amateurvoetbal. Ik denk dat iedereen blij is dat ook de wedstrijdformulieren de stap naar het digitale tijdperk hebben gemaakt”, zegt directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee. “Sinds dit seizoen wordt de app gebruikt in het zaalvoetbal en wordt er ook in het veldvoetbal mee getest. De resultaten en de ervaringen van voetballers, bestuursleden en scheidsrechters zijn zo positief, dat we nu hebben besloten om al met ingang van het volgende seizoen volledig over te gaan op het mobiele wedstrijdformulier.”

Lees meer

Ed Janssen: als een vis in het water

De Toss zat 29 november voor de verandering weer eens lekker vol bij de show die Ed Janssen te beste gaf. Er waren collega’s uit Roosendaal, Albert de Jong en Rian Voesenek waren uit Chaam en Baarle-Nassau  gekomen, Ton van Beek uit Rijen, Hans de Wild uit Dongen en Rob Luyken had een contigent clubscheidsrechters van Boeimeer meegebracht.

Lees meer

Casino Bonus at bet365 uk